Historisk arkiv

Nye kommuner og fylkeskommuner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram tre proposisjoner for Stortinget om kommune- og regionreform.

Ny kommunestruktur

Regjeringen legger fram forslag til ny kommunestruktur i Norge, der 118 kommuner går sammen til 46 nye kommuner.

– Kommune-Norge står overfor mange utfordringer de neste tiårene. Disse utfordringene går ikke over. Norge har endret seg siden kommunegrensene ble trukket, og vil endre seg fremover – vi blir flere, eldre og har større krav. Skal vi sikre sterke velferdskommuner i fremtiden, trenger vi større kommuner som har nødvendig kompetanse og kapasitet, sier Jan Tore Sanner.

Nye oppgaver til kommunene

Regjeringen ønsker sterke kommuner som kan få flere oppgaver og mer ansvar.

– Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne. Det vil styrke lokalsamfunnet og lokal selvbestemmelse, påpeker Sanner.

Samtidig jobber regjeringen med å redusere detaljstyringen og forenkle flere av oppgavene kommunene allerede har, som innen utmarksforvaltning og plan- og bygningsloven.

Ny fylkesstruktur

Regjeringen foreslår også en ny inndeling av fylkeskommunene i Norge.

– Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen. Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen. Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00