Historisk arkiv

Ny arbeidsgiverstrategi i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert arbeidsgiverstrategien i staten. Den nye strategien ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på et møte med Statens arbeidsgiverråd torsdag denne uken.

Jeg er veldig glad for at Bufdir-direktør Mari Trommald har sagt ja til å fortsette som Arbeidsgiverrådets leder ut 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Her er de begge under et digitalt møte i Arbeidsgiverrådet.
Jeg er veldig glad for at Bufdir-direktør Mari Trommald har sagt ja til å fortsette som Arbeidsgiverrådets leder ut 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Her er de begge under et digitalt møte i Arbeidsgiverrådet. Foto: KMD

Målet med strategien er å bidra til at virksomhetene i staten oppfyller sine samfunnsoppdrag gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

– Vi vet ikke nøyaktig hvordan fremtiden blir, men vi vet at digitalisering og ny teknologi vil prege alle deler av samfunnet, og at innovasjon blir viktig for å møte demografiendringene og strammere budsjetter. Vi må derfor utvikle en kultur for å tenke nytt, sørge for at vi har kompetanse til å ta nye løsninger i bruk, og ikke minst ha ledere som bygger opp under sine ansatte i disse prosessene, sier Astrup.

I den reviderte arbeidsgiverstrategien er det pekt ut tre hovedmål:

  1. Statlige virksomheter har høy endringskapasitet og gjennomfører gode omstillingsprosesser
  2. Statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov
  3. Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen

Strategien bygger på den første strategien for statlig arbeidsgiverpolitikk (2016-2020). Formålet den gangen var å styrke virksomhetenes rolle i utviklingen av arbeidsgiverpolitikken og bidra til å profesjonalisere råd og veiledningstilbudet for virksomhetene.

Statens arbeidsgiverråd ble etablert i 2017, for å knytte virksomhetene tettere på utviklingen av arbeidsgiverpolitikken, ved å gi råd, informasjon og kunnskap til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En evaluering av rådets første periode viser at denne tette kontakten med virksomhetslederne i staten har vært svært verdifull for departementet. Som en følge av evalueringen er rådets vedtekter justert på noen punkter.

– Halvparten av rådets medlemmer forlenger sin periode ut 2021, mens den andre halvparten av plassene fylles av nye medlemmer fra høsten. På den måten sikrer vi kontinuitet i rådets arbeid, sier Astrup.

På møtet takket han Arbeidsgiverrådets avtroppende medlemmer for deres innsats og arbeid med den statlige arbeidsgiverpolitikken de siste tre årene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00