Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen fikk kultur- og reiselivsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv har lagt fram en rekke forslag til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv.

Kulturministeren og næringsministeren mottar første innspillsrapport fra rådsleder Reidar Fuglestad. Øvrige medlemmer i rådet står bak de tre.
Rådsleder Reidar Fuglestad overrekker første innspillsrapport til kulturminister Trine Skei Grande og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

– Kulturturisme gir større muligheter for reiseliv og kulturgründerskap og for økt vekst for norsk næringsliv. Det handler også om å dele vår historie, vår kunst og kultur og dermed våre verdier som ytringsfrihet, demokrati, likestilling og fellesskap med omverdenen. Vi ser med spenning frem til å lese innspillene Samarbeidsrådet gir i denne satsingen, sier kulturminister Trine Skei Grande

– Kultur og reiseliv bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i hele Norge. For å ta vår del av den økende internasjonale kulturturismen, må vi satse strategisk. Innspillene fra Samarbeidsrådet kan bidra til dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet opprettet  Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv i juni 2017. Rådet er en del av regjeringens satsing på kultur og reiseliv, som skal bidra til  økt verdiskaping innenfor de to områdene. Rådet skal fortsette sitt arbeid også det kommende året.

Samarbeidsrådet har 17 medlemmer fra hele landet, som representerer et bredt spekter av norsk kultur- og reiseliv. Rådsleder Reidar Fuglestad er direktør ved Sørlandet kunstmuseum.

Rådet skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kultur- og reiselivsaktører ved å gi sine anbefalinger til regjeringens politikk for kulturbasert reiseliv. I den forbindelse har  Samarbeidsrådet kommet med innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Dette innspillet ble levert kulturministeren og næringsministeren 27. august 2018.

I innspillet til strategi kommer Samarbeidsrådet med en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som kan bidra til et enda bedre samspill mellom aktørene innenfor kultur og reiseliv. Rådet tar opp utfordringer og muligheter på sentrale områder som kunnskap, tilgjengelighet, investering, samhandling, attraksjonsutvikling og bærekraft.

Samarbeidsrådet foreslår blant annet å utvikle kunnskapsgrunnlaget om kulturturisme og kulturturister, øke synliggjøringen av kultur og matopplevelser i reiselivsprofileringen, tilrettelegge virkemiddelapparatet for kultur- og reiselivsbedrifter i større grad, og gjøre attraksjonene mer tilgjengelig, både fysisk og digitalt. Betydningen av å sikre en bærekraftig utvikling innenfor kulturturisme understrekes også i innspillene.

Departementene vil vurdere rådets anbefalinger i sitt arbeid med strategien for kultur og reiseliv.

Les hele innspillsrapporten fra Samarbeidsrådet her

Les mer om Samarbeidsrådet her (mandat, organisering, medlemmer)

Gruppebilde med Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv sammen med kulturministeren og næringsministeren.
Foran f.v. Rådsleder Reidar Fuglestad, kulturminister Trine Skei Grande, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 2. rad f.v..Christine Hætta, Ingrid Røynesdal, Line Endresen Normann, Knut-Erik Dybdal, Nina Lauvsnes. Bak f.v. sekretær Kirsti Mathiesen Hjemdal, Marit Lien, Kjetil Smørås, Hege Anita Eilertsen, Morten Thorvaldsen, Stein Olav Henrichsen (rådsmedlemmene Tove Moe Dyrhaug, Bård Flikke, Kristian Jørgensen, Lisbeth Klastrup og Svein Arild Steen-Mevold var ikke tilstede på møtet). Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet