Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Frivilligheten beholder statlige tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Beslutningen om at organisasjoner beholder statlig tilskudd, gjelder for tilskudd under alle departementer. Det enkelte departement vil sørge at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

– Frivilligheten er en bærebjelke i Norge og favner alle samfunnsområder. Alt fra store organisasjoner til små lokale lag og foreninger rundt i landet, opplever i disse dager at aktivitet og arrangementer må avlyses i tråd med råd og bestemmelser fra myndighetene. Dette skaper usikkerhet om videre drift. Den turneringen eller det loppemarkedet man nå må avlyse, er grunnlaget for aktiviteten deres. I en slik situasjon vil sikkerhet for statlige tilskudd bidra til forutsigbarhet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Regjeringen har allerede kommet med en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen for ulike aktører. Det vil komme flere. Samtidig ser vi på andre muligheter for å få på plass rimelige løsninger for de utfordringene våre felt står overfor, avslutter kultur- og likestillingsministeren.