Historisk arkiv

5 millioner til inkludering i kulturliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturtanken har fordelt 5 millioner kroner til 31 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2021. Midlene er fordelt over hele landet - fra Evenskjer i Finnmark til Moss i Viken.

– Dessverre har ikke alle barn og unge de samme mulighetene til å oppleve, skape og dele kunst og kultur. Vi i regjeringen vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur. Denne tilskuddsordningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen som var ny i 2020. Til sammen søkte 56 frivillige organisasjoner på midlene som har som mål å bidra til at barn og unge som ikke deltar i frivillige kulturaktiviteter får mulighet til å delta.

Prosjektene har en variert målgruppe og omfatter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Blant prosjektene finner vi dataspill, esport-prosjekt på Otta, filmworkshop i Groruddalen og dansekamp i Hallingdal.

Kulturtankens ungdomsråd har bidratt i utvelgelsen av prosjekter.

– Denne regjeringen har nylig lagt frem landets første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Der er like muligheter for deltakelse et sentralt tema, og vi ønsker med denne støtteordningen at det frivillige kulturlivet, med musikk, sang, dans, film, teater og en rekke andre tilbud til barn og unge, kan gjøre en ekstra innsats for å få med nye deltakere, sier Raja.

Tildelinger - inkludering i kulturliv (.xlsx)