Historisk arkiv

Fenalår fra Norge skal eksporteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fredag 19. juni ble de første kontraktene for eksport av norsk fenalår til franske og sveitsiske grossister signert i Paris. - Norge har unike råvarer, og disse kontraktene er beviset på at vi kan vinne innpass i betalingsvillige markeder. At norske matvarer fra landbruket kan konkurrere i ypperste klasse internasjonalt har jeg vært overbevist om lenge, og regjeringens eksportsatsing har hatt som mål å få til akkurat det, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

To franske bedrifter skal selge modnet fenalår i Paris, delikatessebutikken Bon Marche og Restaurant 6 New York. Importørene Covin fra Sveits og Baud i Frankrike er grossister som importerer delikatesseprodukter, og begge disse har signert kontrakter med de norske fenalårsprodusentene. De tre produsentene Tind, Bjorli og Nortura har med samarbeidspartner Saveurs de Norvège jobbet målbevisst med markedsundersøkelser og salgsmøter siden SIRHA-messen i Lyon i januar i år.

Fenalår fra Norge har Beskyttet geografisk betegnelse. I Norge har vi en lang og sammenhengende tradisjon for fremstilling av fenalår. Mest sannsynlig er denne tradisjonen helt fra vikingtiden. Dette henger sammen med topografien og det norske klimaet som er spesielt godt egnet til tørking av kjøtt. 

Fenalår fra Norge.
Fenalår fra Norge. Foto: Matmerk

- Det disse produsentene har klart er gjennom svært godt markedsarbeid og drahjelp fra merkeordningen Beskyttet Betegnelsen. Franskmenn forstår verdien av å være en nasjonal matskatt, de har jo mange selv. Nå er det bare for andre like framoverlente produsenter og følge eksempelet til Fenalår fra Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, som var til stede under kontraktsigneringen i Paris.

Fra fredagens kontraktsignering i varemagasinet Bon... . Fra venstre: Jan Arve Mork, Bjorli fenalår, Per Berg, Fenalår fra Norge, Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Norges Ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife og Bjørn Ringstad fra Tind fenalår.
Fra fredagens kontraktsignering i varemagasinet Bon Marche. Fra venstre: Jan Arve Mork, Bjorli fenalår, Per Berg, Fenalår fra Norge, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Norges Ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife og Bjørn Ringstad fra Tind fenalår. Foto: Landbruks- og matdepartementet