Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Strategi

Landbruks- og matdepartementet har lagt fram en strategi for økt eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge.

Strategi for eksport av jordbruksprodukter.