Historisk arkiv

Varslingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ekspertutvalg som gjennomgår varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Det er oppnevnt et offentlig ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av dagens regulering og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Les pressemelding om oppnevning av utvalget

Utvalgets nettside

Varslingsutvalget har egen nettside på varslingsutvalget.no