Historisk arkiv

Regjeringens oppdaterte havstrategi: Blå muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019.

Forsidebilde for havstrategien. Tre menn på havet.