Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

KOSTRA - Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

   

09.11.2012

Hovedveileder 2011 
Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon
i kommuner og fylkeskommuner.

20.12.2011 Regnskapsskjema 1A og 2A og KOSTRA-arter
19.12.2011

Hovedveileder 2010
Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon
i kommuner og fylkeskommuner.

05.11.2010

Hovedveileder 2009
Retningslinjer for regnskapsrapporteringen for 2009 er gitt i veilederen for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) for regnskapsåret 2009. Endringene fra forrige hovedveileder er markert i rødt. Departementet har i tillegg informert kommunene og fylkeskommunene om endringene og presiseringene i regnskapsrapporteringen beskrevet i brev av 17.11.2008.

23.11.2009

Hovedveileder 2008
Veilederen for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) for regnskapsåret 2008 og endringslogg fra foregående hovedveileder

04.03.2008

Hovedveileder 2008
Veilederen for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) for regnskapsåret 2008 og endringslogg fra foregående hovedveileder.

08.11.2005

Hovedveileder 2006
Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon
i kommuner
og fylkeskommuner.

03.11.2005

Endringer i arter og funksjoner fra 2005 til 2006

juni 2005 KOSTRA-kvalitet – Hvor riktige er indikatorene i KOSTRA?
23.05.2005

Hovedveileder 2005 Veileder for rapportering om ressursbruk og
tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner

18.01.2005

Manglende overholdelse av rapporteringsfrister i KOSTRA

jan 2005 Evaluering av artskontrollen i KOSTRA (rapport i pdf-format)
29.11.2004 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA – rapporteringen. Problemnotat. pdf-format

04.11.2004

Endringer i arter og funksjoner fra 2004 til 2005
04.11.2004

Endringer i kontoplan i KOSTRA og veiledningen til denne fra 2005
Brev frå KRD datert 03.11.2004 til kommunar, fylkeskommunar
og fylkesmenn

12.01.2004

Endringer fra 2003 til 2004 i arter og funksjoner
16.12.2003

Hovedveileder 2004 pdf-format Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner.

16.12.2003 Håndbok for bruk av kontoplan i KOSTRA – 2004 pdf-format
04.12.2003

Endringer i kontoplan og veiledning til denne fra 2004

      

Hovedveileder 2003

         Endringer fra 2002-2003 i arter og funksjoner
  Endringer i kontoplan og veiledning for 2003, samt viktige presiseringer for regnskapsføring i KOSTRA
nov 2002

Evaluering av KOSTRA Evalueringsrapport for prosjektet 1994-2002

okt 2002 Håndtering av administrative utgifter og fellesutgifter i KOSTRA
Rapport fra Fûrst og Høverstad
  Håndbok for bruk av kontoplan i KOSTRA - 2003 pdf-format

21.02.2002

Hovedveileder 2002

13.02.2002

Veileder i balansert målstyring i kommunal sektor.
Foredrag fra konferansen om balansert målstyring i kommunene 31. januar

25.01.2002

Håndbok for bruk av kontoplanen i KOSTRA – 2002 [ PDF ] [ Word ]

15.01.2002

Kommunenes bruk av KOSTRA, en kartlegging foretatt av Statskonsult

19.11.2001

Endringer fra 2001 til 2002 i arter og funksjoner

29.10.2001

IT-veileder for KOSTRA-kommuner 2001

 

Rapporteringshåndbok for KOSTRA-regnskap 2001, Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering Word

 

Rapporteringshåndbok for KOSTRA-regnskap 2001, Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering pdf

  Kommunenes bruk av KOSTRA – en kartlegging foretatt av Statskonsult
(Rapport 2001: 27)

15.05.2001

Praktisk bruk av KOSTRA og måling av
brukertilfredshet i kommunens planlegging og styring

mai 2001 Håndbok i praktisk bruk av KOSTRA og måling av brukertilfredshet i kommunenes planlegging og styring

01.02.2001

Effekter fra bruk av resultatmåling og sammenlignbare data i kommuner: Tre paradokser i statens styring og desentralisering (Agderforskning) pdf-format

feb. 2001 Håndbok i bruk av KOSTRA-nøkkeltall pdf-format
22.11.2000 Effekter fra bruk av resultatmåling og sammenlignbare data i kommuner: Tre paradokser i statens styring og desentralisering (Agderforskning) pdf-format

09.11.2000

Lysark fra opplæringsmøte for regional stat 31.10. og 1.11.2000

26.06.2000

Lysark fra opplæringsmøte for regional stat 27.4.2000

25.08.1999

Lysark fra analysemøte 20.8.1999

19.05.1999

Lysark fra opplæringsmøte for regional statsforvaltning 19.5.1999

15.03.1999

Lysark fra opplæringsmøte for regional statsforvaltning 15.3.1999

25.01.1999

Lysark fra opplæringsmøte for regional statsforvaltning 25.1.1999

09.09.1998

Funksjonskravspesifikasjon for Lokal informasjonstjener (LIT)

09.09.1998

Sammendrag av høringsuttalelser vedrørende
funksjonskravspesifikasjon informasjonstjener (LIT)

25.02.1998

KOSTRA - Rapportering av data om kommunal økonomi
og tjenesteproduksjon

28.02.1998

Evaluering av KOSTRAs pilotprosjekt i 1996

28.01.1998

KOSTRA - Modell og løsninger for informasjonsressursforvaltning

Til toppen