Historisk arkiv

Presentasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Konferansen Framtid i nord

Presentasjonene som ble holdt under konferansen Framtid i nord i Tromsø 27. juni.

Presentasjonene som ble holdt under konferansen Framtid i nord i Tromsø 27. juni:

 1. Innledning om kunnskapsinnhentingen ved Karin Ibenholt, NHD
  (PDF - 5,5 MB, åpnes i eget vindu)
 2. Marine næringer i Nord-Norge, ved Ulf Winther, SINTEF
  (PDF - 1,5 MB, åpnes i eget vindu)
 3. Siglar Lofoten, ved Erling Falch SAGA Fisk
  (PDF - 4,6 MB, åpnes i eget vindu)
 4. Reiselivsnæringen i Nord-Norge, ved Anniken Enger, Menon
  (PDF - 1,1 MB, åpnes i eget vindu)
 5. North Adventure, ved Henriette Bismo Eilertsen, North Adventure
  (PDF - 3,8 MB, åpnes i eget vindu)
 6. Transportinfrastruktur i Nord-Norge, ved Gisle Solvoll, Handelshøgskolen i Bodø
  (PDF - 1,2 MB, åpnes i eget vindu)
 7. Om fremtidens flyplasstruktur i Nord-Norge, ved Dag Falk-Petersen, Avinor
  (PDF - 0,8 MB, åpnes i eget vindu)
 8. Særskilte kompetanseutfordringer, ved Michael Mark, Damvad
  (PDF - 1,3 MB, åpnes i eget vindu)
 9. Hvordan samarbeider UiT med næringslivet i nord, ved Jarle Aarbakke, UiT
  (PDF - 7,7 MB, åpnes i eget vindu)
 10. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner, ved Marit Aure, Norut
  (PDF - 1,1 MB, åpnes i eget vindu)
 11. Herøy kommune - et hav av muligheter, ved Roy Skogsholm, Herøy kommune
  (PDF - 1,5 MB, åpnes i eget vindu)