Historisk arkiv

Arealplanlegging og naturmangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Statssekretær Heidi Sørensen innledet om ”Arealplanlegging og naturmangfold”, i samarbeid med ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Torbjørn Lange, på Direktoratet for naturforvaltnings plansamling i Trondheim.

Statssekretær Heidi Sørensen innledet om ”Arealplanlegging og naturmangfold”, i samarbeid med ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Torbjørn Lange, på Direktoratet for naturforvaltnings plansamling  i Trondheim.

Les freddraget om arealplanlegging og naturmangfold (pdf)