§ 10-20, fjerde ledd: Skattelegging av verdipapirfond

Om reglene for beregning av aksjeandel i verdipapirfond.

Vi viser til brev av 22. oktober i år om reglene for beregning av aksjeandel i verdipapirfond.

Departementet legger til grunn at aksjer som et verdipapirfond eier gjennom et deltakerlignet selskap vil kunne inngå i den beregnede aksjeandelen, jf. forslaget til § 10-20 fjerde ledd i skatteloven. Departementet legger i denne sammenheng vekt på at prinsippet om deltakerligning etter nettometoden tilsier at det deltakerlignede selskapet behandles som en transparent enhet.  

 

Med hilsen

Jon Tingvold
avdelingsdirektør

 

                                                                                                       Tom Venstad
                                                                                                            fagdirektør