§ 2-1 Kan barneverntjenesten ha beredskap utenfor kontortid uten å ha leder eller stedfortreder tilgjengelig

§ 2-1 Kan barneverntjenesten ha beredskap utenfor kontortid uten å ha leder eller stedfortreder tilgjengelig (PDF) 

Til toppen