§ 4-18 Barneverntjenestens adgang til å tillate at barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for reiser ut av landet

§ 4-18 Barneverntjenestens adgang til å tillate at barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for reiser ut av landet (PDF)