§ 4-18 Innholdet i foreldreansvaret i omsorgsovertakelse etter barnevernloven – herunder barnets økonomiske forhold

§ 4-18 Innholdet i foreldreansvaret i omsorgsovertakelse etter barnevernloven – herunder barnets økonomiske forhold (PDF)