§ 4-24 Beregning av lengstetiden ved forutgående tvangsplassering etter midlertidig vedtak

§ 4-24 Beregning av lengstetiden ved forutgående tvangsplassering etter midlertidig vedtak (PDF)