§ 4-3 Vedrørende adgangen til å foreta en undersøkelse etter barnevernloven i døgninstitusjoner

§ 4-3 Vedrørende adgangen til å foreta en undersøkelse etter barnevernloven  i døgninstitusjoner (PDF)