§ 4-6 Kompetanse til å treffe akuttvedtak

§ 4-6 Kompetanse til å treffe akuttvedtak (PDF)