Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – Endringer i regnskapsloven –IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap


Finansdepartementet har i brev fra Kredittilsynets 10. desember 2007 mottatt høringsnotat med forslag til endringer i regnskapsloven § 3-9 om IFRS-plikt for foretak med omsettelige verdipapirer som er notert på regulert marked i EØS, men som ikke har konsernregnskapsplikt. Kredittilsynet foreslår at endringene tidligst bør tre i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2009.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 18. april 2008. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Espen D. Knudsen
                                                                                    underdirektør


Vedlegg

Til toppen