§ 6-4 Barnevernloven som grunnlag for å oppheve bevisforbudet i tvistemålsloven

§ 6-4 Barnevernloven som grunnlag for å oppheve bevisforbudet i tvistemålsloven (PDF)