§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (brev til Fylkeslegen i Møre og Romsdal)

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (brev til Fylkeslegen i Møre og Romsdal) (PDF)