§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (Brev til Statens Helsetilsyn)

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (Brev til Statens Helsetilsyn) (PDF)