§ 6-7 Vedr. forholdet mellom undersøkingsplikt etter barnevernlova § 4-3 og teieplikt etter § 6-7

§ 6-7 Vedr. forholdet mellom undersøkingsplikt etter barnevernlova § 4-3 og teieplikt etter § 6-7 (PDF)