§ 6-7 Vedrørende bruk av fosterbarn i kampanjer og lignende

§ 6-7 Vedrørende bruk av fosterbarn i kampanjer og lignende (PDF)