85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

H-2245

Arbeidsgruppa som har jobba med egenkontroll har ferdigstilt sin rapport.