Barnehager i inntektssystemet for kommunene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

SØF-rapport nr. 02/10

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analysert hvilke faktorer som har betydning for variasjonene i kostnadene til barnehager mellom kommunene.


Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analysert hvilke faktorer som har betydning for variasjonene i kostnadene til barnehager mellom kommunene.