Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse

DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt behovet for avansert IKT-kompetanse fram mot 2030 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Analysen og framskrivingen viser at:

  • Behovet for avansert IKT-kompetanse øker framover. Behovet øker særlig i privat tjenestesektor, men også i offentlig sektor og industrien vil behovet være økende. I offentlig sektor er det særlig innenfor sikkerhet, helse og utdanning at behovet vil øke
  • Med utgangspunkt i dagens tilbud av IKT-utdannelser og studenttilstrømming vil det bli et større gap mellom tilbud og etterspørsel.

I analysen foreslås det også 9 tiltak for å øke tilgangen til avansert IKT-kompetanse.

Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse (pdf)