FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge

FNs rasediskrimineringskomités siste anbefalinger til Norge ble offentliggjort 2. januar 2019.

FNs rasediskrimineringskonvensjon (Cerd) fastsetter at konvensjonspartene skal rapportere regelmessig til FNs rasediskrimineringskomite om hvordan man oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. Norges 23. og 24. rapport ble eksaminert av komiteen i Geneve i 2018.

Komiteens konklusjoner ble offentligjort 2. januar 2019. 

Komiteen ber om at Norges neste rapport blir sendt inn innen 19. september 2023.