Høring - Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk – Norges sjette rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til Norges sjette rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014