Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014