Høring - utredning av insentivordninger for film og tv-produksjon

Kulturdepartementet sender rapporten "Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon" på høring. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.08.2014