Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utredning av insentivordninger for film og tv-produksjon

Kulturdepartementet sender rapporten "Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon" på høring. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2014

Vår ref.: 13/4173 M2 AKR:elt

Høring - utredning av insentivordninger for film og tv-produksjon

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon” på  høring. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics.

Rapporten, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på Kulturdepartementets nettside. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse. Kulturdepartementet ber spesielt om innspill til rapportens kapittel 4 og 5, og særlig en vurdering av kapasiteten i film- og tv-bransjen, men høringsinstansene står fritt til å kommentere andre deler av rapporten.

Figur 3-3 på side 20 i rapporten henviser til filmer med norske minoritetsprodusenter og ikke utenlandske filminnspillinger i Norge slik det står i figurtittelen. Oslo Economics har ikke kjennskap til hvor mange av disse filmene som faktisk  har blitt innspilt i Norge.

Høringsfristen er 7. august 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til [email protected] , eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen                                                                        

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Ellen S. Tauland                    avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Alle fylkeskommuner

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Eikeland & Haug

Familie &  Medier

Film & Kino

Film3

FilmCamp

Filmfond Nord

Filmfondet Fuzz

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Invest

Filmkraft Rogaland

Filmparken

Filmreg

Filmveksthuset TviBit

Finansdepartementet

Garnet Girl v/Lisa Black

Innovasjon Norge

Internasjonalt Samisk Filmsenter  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mediefabrikken i Akershus

Mid Nordic Film

Midtnorsk filmsenter

Motion Blur

NHO Reiseliv

Nordiske Mediedager

Nordnorsk filmsenter

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk industri

Norsk kulturråd

Norsk Skuespillerforbund

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

NORWACO

Norway Communicates v/David John Smith

NRK AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Sámediggi/Sametinget

Sørnorsk filmsenter

TV 2

TVNorge

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter

Viasat

Viken filmsenter

Virke

Wring Wrong Films v/Morten Løke

Østnorsk filmsenter

Til toppen