Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Utsatt høringsfrist til 17.oktober 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Resultat:

Utsatt høringsfrist til 17.oktober 2014.