Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Dette gjøres ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager. Det foreslås også å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Som følge av ny barnehagelærerutdanning foreslå det videre at begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.01.2015

Høringsbrev inkludert høringsliste over høringsinstansene

Høringsnotat om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

 

 

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.