Høringsnotat

 

Høringsnotatet: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille (V-0971) (.pdf)

Hefte med oversikt over viktige spørsmål som tas opp i høringsnotatet (V-0970) (.pdf) 
Dette vil egne seg for de som ønsker en mer kortfattet sammenstilling av problemstillingene.

Både høringsnotatet (V-0971) og oversiktsheftet (V-0970) kan bestilles via nettsidene på regjeringen.no, bestilling av publikasjoner