Invitasjon til avslutningskonferanse for den nasjonale småsamfunnssatsingen

Kommunal- og regionaldepartementet, Distriktssenteret og Norsk senter for Bygdeforskning inviterer med dette til en avslutningskonferanse for den nasjonale småsamfunnssatsingen på i Tromsø 17. og torsdag 18. mars 2010.