Forsiden

Meld. St. 10 (2014-2015)

Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilrådning fra Utenriksdepartementet 12. desember 2014 om Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside