Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 3. oktober 2014 om langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 blir sendt Stortinget.

Til forsiden