NOU 2006: 8

Kunnskap for fellesskapet— Universitetsmuseenes utfordringer

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Universitetsmuseumsutvalget ble oppnevnt av Utdannings- og forsk­ningsdepartementet 15. september 2004. Utvalget legger med dette frem sin utredning. Utvalget står samlet om tilrådingene, med unntak av spørsmålet om universitetsmuseene bør ha en annen tilknytning til universi­tetet enn i dag.

Oslo 31. mars 2006

Bjarne Rogan

Kristian Berg

Axel Christophersen

Ingvild Gilhus

Tonte Hegard

Siri Jansen

Sissel Rønbeck

Christina Smith-Erichsen

Jens Ulltveit-Moe

Jon Birger Østby

Ole Marius Hylland

Til forsiden