NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda— Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Ved kongelig resolusjon av 9. mai 2014 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere konkrete løsninger for etableringen av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Konkurranseklagenemndsutvalget legger med dette frem sin utredning. De punkt der det er dissens fremgår av utredningen.

Oslo, 11. november 2014

Siri Teigum (leder)

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Tore Lunde

Karin Stakkestad Laastad

Åse Ulvin

Nils-Ola Widme

Marion Stamnes (sekretariatsleder)

Christina Erichsen Grindal

Aslaug Skrede Gauslaa

Til forsiden