Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dersom vi skal kunne ta lederskapet i det grønne skiftet i fremtiden, må vi investere i klimaløsninger i dag. For å nå klimamålene våre må vi bruke forskning og teknologiutvikling til å forsterke ulike klimatiltak. Biogass er ett av disse tiltakene.

Last ned strategien (pdf)

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dersom vi skal kunne ta lederskapet i det grønne skiftet i fremtiden, må vi investere i klimaløsninger i dag. For å nå klimamålene våre må vi bruke forskning og teknologiutvikling til å forsterke ulike klimatiltak. Biogass er ett av disse tiltakene.

T-1545
ISBN: 978-82-457-0485-3