Nye retningslinjer for informasjonssikkerhet og cyberoperasjoner i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for informasjonssikkerhet og cyberoperasjoner i forsvarssektoren «FDs cyberretningslinjer» med virkning fra 1. mars.

Forsvarsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for informasjonssikkerhet og cyberoperasjoner i forsvarssektoren «FDs cyberretningslinjer» med virkning fra 1. mars 2014.

Retningslinjene skal bidra til å sikre nødvendig handlefrihet i cyberdomenet, og å unngå eller redusere konsekvensene av alvorlige cyberangrep rettet mot egne systemer. Retningslinjene skal videre legge til rette for bedre koordinering i sektoren. Dette gjøres gjennom å definere forsvarssektorens arbeid med informasjonssikkerhet i cyberdomenet og cyberoperasjoner, fastsette overordnede mål og ambisjonsnivå, samt å fastsette ansvar, oppgaver og myndighet for virksomhetene i sektoren.

Retningslinjene finnes i pdf her.