Prop. 24 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget