Retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg

Retningslinjene gjelder for bruk i forsvarssektoren med virkning fra og med 5. januar 2010. Forsvarsdepartementets retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg, datert 29. desember 2008, settes samtidig ut av kraft.

Retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg (pdf, 254 kb.)

Retningslinjene gjelder for bruk i forsvarssektoren med virkning fra og med 5. januar 2010. Forsvarsdepartementets retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg, datert 29. desember 2008, settes samtidig ut av kraft.

Forsvarsdepartementet
Oslo, den 5. januar 2010

Fridthjof Søgaard
ekspedisjonssjef