Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning

IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av den lokale kirkes ordning. Oppdraget ble utlyst i april 2013 og departementet mottok sluttrapporten 23. april 2014. Evalueringens hovedmål var å framskaffe et grunnlag for å vurdere behovene for reformer av den lokale kirkes ordninger. Gjeldende lov om Den norske kirke har virket i godt og vel 15 år.

Rapporten - Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning (.pdf)