Status for godkjenning av skoler i Norge

TNS Gallup har gjennomført en undersøkesle på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet om godkjenning av skoler i Norge.

I 2007 fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide en oversikt over hvorvidt grunnskoler og videregående skoler er eller ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 6.

TNS Gallup gjennomførte kartleggingen som viste at 50 prosent av landets skoler var godkjente. I tillegg var 20 prosent av skolene godkjent på vilkår / midlertidig godkjent.

Denne rapporten viser andelen godkjente skoler i 2009, ganske nøyaktig to år etter kartleggingen i 2007.

Resultatene vil danne grunnlag for arbeidet med forskrift om miljørettet helsevern i grunnskoler og videregående skoler i kommunene. Undersøkelsen baseres på skoler oppgitt i GSI og VIGO.

 

Oversikt per fylke pdf-fil

Oversikt per fylke excell-fil

Lenke til rapporten