St.meld. nr. 13 (2006-2007)

Et aktivt og langsiktig eierskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 8. desember 2006 om et aktivt og langsiktig eierskap blir sendt Stortinget.

Til forsiden