St.meld. nr. 17 (2005-2006)

2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no