St.meld. nr. 17 (2005-2006)

2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

Til innholdsfortegnelse

0

«Generalkonferansen i De forente nasjoners organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur, som var samlet i Paris fra 3. til 21. oktober 2005 i sin 33. sesjon, …

som er klar over at et kulturelt mangfold skaper en rik og variert verden som gir flere valgmuligheter og beriker menneskelige evner og verdier, og at det derfor er en grunnleggende kilde til bærekraftig utvikling for samfunn, folk og nasjoner,

som minner om at et kulturelt mangfold som får utfolde seg i et klima med demokrati, toleranse, sosial rettferdighet og gjensidig respekt mellom folk og kulturer, er en absolutt nødvendighet for fred og sikkerhet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, …»

(Fra fortalen i UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk)