St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2003 om forsyningssikkerheten for strøm mv. blir sendt Stortinget.

Til forsiden